Privacy statement Studio Meijer

Studio Meijer is gevestigd op onderstaand adres en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacy statement. 

Wie zijn wij?
Studio Meijer
Kerkbrink 37-41
1211 BW Hilversum
Mailadres: info@studiomeijer.nl
Telefoon: 035-5264017
Contactpersoon: Fred Meijer

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?
Studio Meijer verwerkt je persoonsgegevens als je een zakenrelatie van ons bent, op een vacature bij ons hebt gesolliciteerd, in dienst bent bij Studio Meijer, goederen of diensten aan ons levert, of als je contact met ons hebt gezocht voor bijvoorbeeld een offerte. Volgers van de Studio Meijer social media pagina’s beschouwen we als zakenrelaties. 

Welke persoonsgegevens verwerken we?
Studio Meijer verwerkt alleen persoonsgegevens die je zelf aan ons verstrekt. Alle persoons- en bedrijfsgegevens die we verwerken worden beveiligd opgeslagen en dienen alleen voor eigen gebruik. We zullen je persoonsgegevens NOOIT met andere partijen delen zonder jouw toestemming en/of opdracht daartoe. Delen gebeurt dus alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Waarom verwerken we jouw persoonsgegevens?
Als Studio Meijer mogen we alleen persoonsgegevens gebruiken om een reden (grondslag) die in de privacywetgeving (AVG) staat. De belangrijkste grondslag op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken, is omdat dit noodzakelijk is om ons werk te kunnen doen, dus om: 

  • Jouw informatieverzoeken, offerte-aanvragen en/of opdrachten te kunnen (gaan) uitvoeren;
  • Om goederen en diensten bij je te kunnen afleveren;
  • Je te kunnen bellen of e-mailen zodra dat nodig is om ons werk voor jou te kunnen doen;
  • Je te kunnen informeren over eventuele wijzigingen of nieuwtjes bij Studio Meijer, mits je hebt aangegeven die te willen ontvangen.
  • Om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals onze belastingaangifte;
  • Om te kunnen analyseren wie onze website bezoekt en wat die bezoekers doen als ze op onze website zijn. Dit doen we met behulp van zogenaamde ‘cookies’ die op de computer van onze websitebezoekers worden opgeslagen, nadat je daar expliciet toestemming voor hebt gegeven. Met de informatie die we krijgen via technische cookies kunnen we onze website verbeteren. Daarnaast gebruiken we Google Analytics om onze websitestatistieken bij te kunnen houden, maar daarbij anonimiseren we alle bezoekersgegevens zo veel mogelijk.

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?
Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij je gegevens verwerken. Maar soms zijn wij verplicht om je gegevens langer te bewaren. Bijvoorbeeld als dat in de Archiefwet staat. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je kunt ons altijd vragen welke persoonsgegevens wij van je verwerken (inzien). En als de gegevens die we van jou hebben niet kloppen, kun je die door ons laten aanpassen. Ook kun je ons vragen om jouw gegevens te wissen, over te dragen of de verwerking van je gegevens te beperken. Last but not least kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je gegevens. Daarvoor stuur je een mailtje naar info@studiomeijer.nl. 

Hoe we persoonsgegevens beveiligen
Studio Meijer neemt de bescherming van jouw gegevens serieus. Zodoende hebben we passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking of wijzigingen tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan vooral contact op met Fred Meijer via info@studiomeijer.nl.